New Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw

PDF
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 2
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 3
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 4
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 5
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 6
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 7
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 8
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 9
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 10
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 11
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 12
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 13
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 14
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 15
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 16
new Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw image 17
Interested in the ad?
1/17
PDF
€2,059
Gross price, VAT – 23%
PLN 8,899
≈ $2,201
€1,673.98
Net price
Contact the seller
Brand:  Stiler
Model:  PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC
Type:  circular saw
Year of manufacture:  2023
Net weight:  250 kg
Location:  Poland Sokołów Podlaski
Placed on:  Jun 9, 2024
Machineryline ID:  LK33484
Leasing is possible: 
Purchase by installments is possible: 
Description
Voltage:  400
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Stiler PIŁA TARCZOWA FORMATOWA Z PODCINAKIEM 1600 MM, TABLE SAW WITH SC circular saw

English
Sliding circular saw STILER MJ 12-1600.

The circular saw, thanks to its specification, is suitable for cutting both narrow and thin boards as well as wooden tops up to 100 mm thick. The machine is equipped with many useful functions that allow you to achieve the desired effect in woodworking.
Among others, these are:

Scoring tool for cutting MDF boards
Smooth adjustment of the height of the cutting disc
Blade inclination in the range of 90°-45°
Massive guides with scales, longitudinal (steel) and angular guides as well as table extension as standard.
Additional format table for cutting large-format boards
Sawdust drainage pipe system
Easy and quick replacement of the cutting disc

Technical data:

Continuous motor power S1: 3.0 kW
Power supply: 400V
Dimensions of the main cutting disc (diameter / bore): 315 / 30 mm
Scoring blade dimensions (diameter / bore): 90 / 20 mm
Cutting length: 1600mm
Format cutting length with scoring tool: 1600 mm
Maximum cutting depth at 90°: 100 mm
Maximum cutting depth at 45°: 80 mm
Main disc rotation: 4000 rpm.
Scoring disc rotation: 5800 rpm.
Cutting width on the right side: 1260 mm
Blade tilt range: 90° - 45°
Dimensions of the movable table: 1600x270 mm
Table dimensions: 800x380 mm (extension table 800x1260 mm)
Weight: 250 kg

Included:

Machine
A set of tables
Cutting disc
A set of keys to assemble the machine
User manual
CE certificate

Specification:

The circular saw is equipped with two cutting discs, the main and the scoring one.
On the front of the machine you will find a safety switch, a dial height adjustment knob up to 100 mm, a disc tilt lock.
On the other hand, on the side wall you will find a knob for tilting the cutting disc up to 45 °. Hole for connecting the extractor.
The main advantage of the MJ 12 model is a large sliding table with a support. For cutting large format chipboards etc.
Thanks to the additional scoring blade, it is ideal for cutting furniture and chipboards.
A guide with an angle scale allows you to set any cutting angle.
For serial cuts of the same length, the machine is equipped with a side guide with an exact scale.
The saw has a saw blade cover, which can be additionally connected to the extraction.
Replacing the cutting disc is quick and efficient by disassembling the metal top and unscrewing the disc.
The saw has the ability to cut at an angle of up to 45 °.

YOU CAN FIND GUARDS FOR THESE MACHINES AT OUR OTHER AUCTIONS.
The saw is equipped with a rule with an additional measure for measuring and cutting materials with a large surface.
Maximum guide length 1600 mm.
The big advantage is the angular cut of the boards. Thanks to the scale, we can quickly and accurately set the required cutting angle.
The saw has two blades, one main blade measuring 315 mm with a 30 mm hole. And a second 90 mm scoring saw with a 20 mm opening.
It is an ideal solution for precise cutting of furniture boards. The board is cut evenly and without chipping.
The discs are driven by a powerful 3.0 kW 400V motor
The machine control panel is located at the bottom of the saw. There we will find an emergency switch, a knob for angle cuts (45 °) and a knob for adjusting the height of the blade with a lock.
The top table top is 86 cm high.
Two cast iron grinded tops and two widening tops make cutting long elements really quick and convenient.
In addition, the upper tabletop is equipped with a culaga with a scale of the length of the cut material.
The long guide table allows us to cut boards and format boards up to a length of 1600 mm.
All guides have scales for length and cutting angles. Thanks to these additional devices, we can quickly set the required angle and cutting length without the need to make additional measurements.
We can connect sawdust and shavings extraction to the table saw (also available in our store). The diameter of the suction port is 100 mm.
Show the whole comment
Piła tarczowa formatowa STILER MJ 12-1600.

Pilarka tarczowa dzięki swojej specyfikacja nadaje się do cięcia zarówno wąskich i cienkich desek jak i grubych do 100 mm blatów drewnianych. Maszyna wyposażona jest w wiele przydatnych funkcji, którym umożliwiają uzyskanie pożądanego efektu w obróbce drewna.
Między innymi są to:

Podcinak do cięcia płyt MDF
Płynna regulacja wysokości tarczy tnącej
Pochylenia tarczy w zakresie 90°-45°
Masywne prowadnice z podziałkami, wzdłużna (stalowa) oraz kątowa jak i przedłużenie stołu w standardzie.
Dodatkowy stół formatowy do cięć płyt wielkoformatowych
System rur odprowadzających trociny
Łatwa i szybka wymiana tarczy tnącej

Dane techniczne:

Moc silnika pracy ciągłej S1: 3,0 kW
Zasilanie: 400V
Wymiary głównej tarczy tnącej (średnica / otwór): 315 / 30 mm
Wymiary tarczy podcinającej (średnica / otwór): 90 / 20 mm
Długość cięcia: 1600 mm
Długość cięcia formatowego z podcinakiem: 1600 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 100 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 80 mm
Obroty tarczy głównej: 4000 obr./min.
Obroty tarczy podcinającej: 5800 obr./min.
Szerokość cięcia z prawej strony: 1260 mm
Zakres pochylenia tarczy: 90° - 45°
Wymiary stołu ruchomego: 1600x270 mm
Wymiary stołu: 800x380 mm (stół przedłużający 800x1260 mm)
Waga: 250 kg

W zestawie:

Maszyna
Komplet stołów
Tarcza tnąca
Komplet kluczy do złożenia maszyny
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE

Specyfikacja:

Pilarka tarczowa wyposażona została w dwie tarcze tnące, główną oraz podcinającą.
Na froncie maszyny znajdziemy, wyłącznik bezpieczeństwa, pokrętło regulacji wysokości tarczy do 100 mm, blokadę pochyłu tarczy.
Natomiast na bocznej ścianie znajdziemy pokrętło pochyłu tarczy tnącej do 45°. Otwór do podłączenia odciągu.
Główną zaletą modelu MJ 12 jest duży łożyskowany stół formatowy z podporą. Do cięć wielkoformatowych płyt wiórowych itp.
Dzięki dodatkowej tarczy podcinającej, idealnie sprawdza się do cięć płyt meblowych, wiórowych.
Prowadnica z podziałką kątową pozwala na ustawienie dowolnego kąta cięcia.
Do seryjnych cięć tej samej długości maszyna wyposażona została w prowadnicę boczna z dokładną podziałką.
Pilarka posiada osłonę tarczy piły, która dodatkowo może zostać podłączona do odciągu.
Wymiana tarczy tnącej odbywa się w szybki i sprawny sposób po przez demontaż metalowego blatu oraz odkręcenie tarczy.
Pilarka posiada możliwość cięcia pod kątem do 45°.

ODCIĄGI DO TYCH MASZYN MOGĄ PAŃSTWO ZNALEŹĆ NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH.
Pilarka wyposażona została w przymiar z dodatkową miarą do odmierzania i cięcia materiałów o dużej powierzchni.
Maksymalna długość prowadnicy 1600 mm.
Dużym atutem są cięcia kątowe płyt. Dzięki podziałce szybko i dokładnie ustawimy wymagany kąt cięcia.
Pilarka posiada dwie tarcze, jedną główną o wymiarach 315 mm z otworem 30 mm. Oraz drugą podcinającą o wymiarach 90 mm z otworem 20 mm.
Jest to idealne rozwiązanie do dokładnego cięcia płyt meblowych. Płyta cięta jest równo i bez odprysków.
Tarcze napędzane są mocnym silnikiem 3,0 kw 400V
Panel sterowania maszyny znajduje się w dolnej części pilarki. Znajdziemy tam wyłącznik awaryjny, pokrętło do cięć kątowych (45°) oraz pokrętło regulujące wysokość tarczy z blokadą.
Górny blat znajduje się na wysokości 86 cm.
Dwa żeliwne szlifowane blaty oraz dwa blaty poszerzające sprawią że cięcie długich elementów jest na prawdę szybkie i wygodne.
Dodatkowo górny blat wyposażony został w culagę ze skalą długości ciętego materiału.
Długi stół prowadzący pozwala nam na cięcie desek oraz płyt formatowych do długości 1600 mm.
Wszystkie prowadnice posiadają skale długości oraz kątów cięcia. Dzięki tym dodatkowym przyrządom w szybki sposób ustawimy wymagany kąt oraz długość cięcia bez konieczności dokonywania dodatkowych pomiarów.
Do pilarki stołowej możemy podpiąć odciąg trocin i wiór (także dostępne w naszym sklepie). Średnica króćca ssącego to 100 mm.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads